Werkwijze

Kennismaking

Wanneer je wilt weten of Jeugdpraktijk groen je ondersteuning kan bieden, kun je telefonisch contact met me opnemen of een mailtje sturen. We zullen dan bespreken we of coaching, of psychosociale therapie geschikt is voor je kind en of er een klik is. Als dit goed voelt, wordt er een intakegesprek ingepland.

Intake

Voorafgaand aan de intake, wordt gevraagd om een intakeformulier in te vullen. Aan de hand van dit formulier wordt uitgebreid de hulpvraag besproken. Het intakegesprek vindt plaats aan huis en hierbij is het kind (meestal) niet aanwezig.

Sessies

Tijdens de individuele sessies wordt uitgegaan van de krachten, vaardigheden en kwaliteiten die het kind al bezit, zodat het kind deze kan inzetten om zijn zelfvertrouwen te vergroten en om aan zijn hulpvraag te werken. Dit is voor ieder kind een ander proces, want ieder kind is uniek! Ik zal zoeken naar een manier die passend is voor het kind en hier het coachingstraject op afstemmen. Er worden verschillende interventies ingezet. Je kan hierbij denken aan cognitieve gedragstherapie, systeemgericht werken, oplossingsgerichte coaching, ontspanningsoefeningen etc.

Ook gesprekken voeren, rollenspel, verschillende spelvormen, samen tekenen of knutselen, even te wandelen of door ideeën die het kind zelf bedenkt worden ingezet om spelenderwijs aan de hulpvraag te werken.

De coachsessies vinden eens per week plaats in mijn praktijk en duren ongeveer een uur. Mijn praktijk bevindt zich in mijn privéwoning, zo kan ik op een laagdrempelige en huiselijke manier kinderen begeleiden.
Een coachtraject kan tussen de 5 en 15 sessies bestaan, maar dit wordt altijd aangepast aan de behoefte van uw kind. Tussentijds zal er een evaluatie met de ouder(s) over de voortgang en bevindingen van de sessies met het kind en het plan van aanpak zijn. Zo nodig kunnen er handreikingen en adviezen aan de ouder(s) gegeven worden.

Afronding

Kinderen kunnen vaak zelf aangeven wanneer zij vinden dat hun doelen behaald zijn. Als zij voldoende vertrouwen en eigen kracht ervaren om lastige situaties zelf aan te gaan, wordt het traject afgesloten. Dit wordt op een leuke manier gedaan.

Het is mogelijk om een eindverslag te ontvangen van het coachtraject. Voor meer informatie hierover verwijs ik graag naar ‘tarieven’.