Kinder- en jongerencoaching

Coaching is een kortdurende, oplossingsgerichte en praktische hulp voor kinderen en jongeren. Bij coaching wordt het kind ondersteund in zijn persoonlijke groei, met de focus op het heden en de toekomst. Het doel is vooral het vinden van oplossingen en niet zozeer het analyseren van problemen. Hierbij wordt uitgegaan van de behoefte van het kind, het kind geeft zijn eigen leerproces aan. Kenmerkend voor coaching is dat het niet alleen helpt om de negatieve emoties te verminderen, maar ook de positieve emoties te vergroten.

Door middel van gesprekken en activiteiten krijgt het kind de ruimte om zichzelf beter te leren kennen. Hierdoor kan het kind zijn kwaliteiten en wensen ontdekken en verder ontwikkelen om zo tot een eigen oplossing te komen voor de hulpvraag. De gedachte hierachter is dat ieder kind, bewust of onbewust, zelf weet wat hij nodig heeft om zijn moeilijkheid op te lossen.

Kinderen en jongeren hebben veel veerkracht, die ze kunnen inzetten bij vele situaties. Als het even te veel wordt, is het waardevol om ze erkenning te geven in hun probleem. Zo bouwt het kind vertrouwen op en krijgt het inzicht in zijn eigen probleem. Deze handvatten kan het kind gebruiken in mogelijk andere lastige situaties in de toekomst.

Meer weten?

Ben je benieuwd wat ik voor je kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op, dan kijken we samen naar een passend traject.