Brain Blocks

Brain Blocks is een methode om het kind/de jongere inzicht te geven in het eigen brein. Er wordt door middel van blokjes zelf een ‘beeld’ van de belevingswereld gemaakt. Dit helpt het kind zichtbaar te maken, welke ervaringen en belevingen er in het hoofd afspelen. Het kind weet immers het beste wat hij voelt, ervaart en denkt. Door Brain Blocks krijgt het kind de kans meer bewust te worden van wie hij/zij is. Vervolgens kan er, naar aanleiding van wat het kind heeft laten zien, gekeken worden naar wat het kind nodig heeft om mogelijke belemmerende overtuigingen om te buigen.

Door een ‘beeld’ te maken krijgt ook de omgeving op een eenvoudige en doeltreffende manier duidelijk wat er speelt. Het kind krijgt met Brain Blocks inzicht in hoe momenten door anderen ervaren worden. Dit kan zorgen voor meer begrip tussen bijvoorbeeld ouders en kinderen en kinderen en leerkrachten.

Brain Blocks is geen trucje maar een leer- en ontwikkelproces. Verandering kost tijd en is er dus ook niet ineens. Brain Blocks is enkel een middel om tot anders kijken, denken, voelen en handelen te komen.

Autismespectrumstoornis

Brain Blocks kan ook worden ingezet worden als psychoeducatie bij autisme. Dit heeft als doel om het kind/de jongere meer informatie te geven over de diagnose. Door middel van Brain Blocks wordt gewerkt aan het bewustwordings- en acceptatieproces. Doordat er twee verschillende beelden worden gegeven, krijgt het kind inzicht in hoe het brein met en hoe een brein zonder autisme werkt. Door het inzetten van Brain Blocks wordt duidelijk wat een informatieverwerkingsstoornis is en welke gevolgen dit heeft voor het dagelijks functioneren. Ook wordt er uitgelegd hoe de interactie met anderen verloopt.

Veel mensen met autisme geven aan dat hun hoofd vol zit. Er kan niets meer bij en daardoor raken ze overprikkeld of kunnen ze zich slecht concentreren. Voor deze mensen kan Brain Blocks op een visuele manier inzichtelijk maken wat er zich afspeelt in hun brein.

Het kind/ de jongere kan door middel van Brain Blocks op een eenvoudige manier laten zien wat hij voelt. Hierdoor komt hij in zijn eigen kracht te staan. De cliënt krijgt daardoor meer grip op de situatie en dit levert meer rust op. De omgeving krijgt zo meer inzicht in zijn belevingswereld, waardoor er vaak meer begrip is voor wat er speelt.

Als duidelijk wordt wat het probleem is, gaan we samen aan de slag met het zoeken van oplossingen die passen bij de situatie.

Vraag je je af of Jeugdpraktijk Groen ook voor jou iets kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op.